Ο Μεχμέτ Οζνούρ Αλκάν είναι Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Έχει γράψει, μεταξύ πολλών άλλων, το κεφάλαιο «Modernization from Empire to Republic and Education in the process of nationalism» στον τόμο Ottoman Past and Today’s Turkey (επιμ. Kemal H. Karpat, Brill, 2000).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κοινωνική και βιομηχανική ιστορία, την ιστορία της κοινωνίας των πολιτών και την σχέση ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Γερμανικό Ράιχ.


Mehmet Öznur Alkan is a Professor of Political History and the Head of the Department of Political History at Istanbul University.

He is the author, among many others, of the chapter “Modernization from Empire to Republic and Education in the process of nationalism” in Ottoman Past and Today’s Turkey (ed. Kemal H. Karpat, Brill, 2000).

His research interests include social and industrial history, history of civil society and the relationship between the Ottoman and German empires.