Η Αϊφέρ Καράκαγια-Στουμπ είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας στο College of William & Mary (το δεύτερο αρχαιότερο πανεπιστήμιο στις Η.Π.Α.).

Έχει γράψει, μεταξύ πολλών άλλων, το βιβλίο The KizilbashAlevis in Ottoman Anatolia: Sufism, Politics and Community (Edinburgh University Press, 2019), το οποίο βασίζεται ιδιαίτερα σε νεοανακαλυφθείσες πηγές από ιδιωτικά αρχεία.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μεσαιωνική και πρώιμη νεώτερη Μέση Ανατολή, την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την Οθωμανοσαφαβιδική μεθόριο, τον Σουφισμό, τα αντισυμβατικά θρησκευτικά κινήματα, τις κοινότητες των Αλεβήδων και των Μπεκτασήδων, καθώς και τις γυναίκες και το φύλο στις ισλαμικές κοινωνίες.


Ayfer Karakaya-Stump is an Associate Professor of History at the College of William & Mary (the second-oldest institution of higher education in the United States).

She is the author, among many others, of The Kizilbash-Alevis in Ottoman Anatolia: Sufism, Politics and Community (Edinburgh University Press, 2019), which is based largely on newly discovered sources from private archives.

Her research interests include medieval and early modern Middle East, social and cultural history of the Ottoman Empire, Ottoman-Safavid borderlands, Sufism, nonconformist religious movements, Alevi/Bektashi communities, and women and gender in Islamic(ate) societies.