Ο Λατσεζάρ Κράστεφ (Лъчезар Кръстев) σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε τους Κουμάνους και τους Τατάρους του Κάτω Δούναβη κατά τον 13ο και 14ο αι. («Куманите и татарите на Долния Дунав (XIII – XIV в.)»).

Έχει γράψει, μεταξύ άλλων, τη μοναδική μέχρι τώρα βιογραφία του διάσημου αναρχικού Βασίλ Ικονόμοφ.

Η έρευνά του εστιάζει στην ιστορία του αναρχικού κινήματος στην Βουλγαρία από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έως και σήμερα.


Lachezar Krastev (Лъчезар Кръстев) studied History at the University of Sofia. His doctoral dissertation deals with Kumans and Tatars of the Lower Danube during the 13rd and 14th centuries.

He is the author, among others, of the only biography of the famous anarchist Vasil Ikonomov written up to this time.

His research focuses on the history of the anarchist movement in Bulgaria from the time of Ottoman rule till today.