Ο Καχραμάν Σακούλ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Σεχίρ της Κωνσταντινούπολης.

Έχει γράψει, μεταξύ πολλών άλλων, το κεφάλαιο «Ottoman siege warfare in the second half of the seventeenth century» στον τόμο Living in the Ottoman Lands: Identities Administration and Warfare (επιμ. B. Çağlar, Ö. Faruk Can & H. Kılıçarslan, Kronik Books, 2021).

Η έρευνά του εστιάζει στην πρώιμη νεώτερη Οθωμανική στρατιωτική ιστορία.


Kahraman Şakul is an Associate Professor of History at Istanbul Şehir University.

He is the author, among many others, of the chapter “Ottoman siege warfare in the second half of the seventeenth century” in Living in the Ottoman Lands: Identities Administration and Warfare (eds. B. Çağlar, Ö. Faruk Can & H. Kılıçarslan, Kronik Books, 2021).

His research focuses on early modern Ottoman military history.